Alles over verantwoord- en duurzaam print en papier | De Mediagraaf
Geschreven in april '14 door Mike

Print en papier, de mythen en feiten

Maatschappelijk verantwoord- en duurzaam ondernemen is de trend van 2014. Papier en karton is hierbij van groot belang. Nu komt het vaak voor dat er onder de consumenten een negatief beeld bestaat over de duurzaamheid van print media. Papier zou bomen kosten, zou slecht zijn voor het mileu. De Nederlandse papier- en kartonketen heeft de waarheid in een brochure gezet om de meest hardnekkige vooroordelen over de duurzaamheid van print media uit de wereld te helpen. Dit doen ze door een aantal mythes en feiten voor te leggen over onderwerpen als recycling, bos en hout.

Recycling

De mythe: Papier en karton zorgen voor veel afval.
Het feit: Oudpapier en karton = voedsel voor nieuw papier en karton.
Nederland is een echt oudpapierland en behoort tot de wereldtop op het gebied van papierrecycling. 84% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 82% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton.

Recycling van papier en karton, alle voordelen op een rij:

De mythe: Alleen gerecycled papier is duurzaam.
Het feit: verse vezels uit verantwoord beheerd bos = noodzaak voor de papierkringloop.
Duurzaamheid is de optelsom van grondstoffen, productie, transport, ge- en hergebruik. Gerecycled papier is duurzaam. Dat geldt ook voor papier gemaakt van verse vezels uit duurzaam beheerde bossen. Hiermee begint de kringloop!


Bos

De mythe: Papier maken betekent minder bos.
Het feit: Duurzame papierproductie = meer bos.
Zorgvuldige omgang met bos is noodzakelijk. Het europese bosoppervlak is toegenomen met 30% sinds 1950. Tussen 2005 en 2010 is de bosoppervlakte in Europa jaarlijks gegroeid met de omvang van de stad London. Dit komt, omdat duurzaam beheerde bossen bijdragen aan de vermindering van de klimaatverandering. Duurzaam beheerde bossen bieden ook een hernieuwbare bron die zowel CO2 opslaat als energie biedt voor de productie van een recyclebaar product.

De mythe: Productiebossen zijn slecht voor het milieu.
Het feit: Productiebos = noodakelijk voor een leefbare wereld.
Productiebossen zijn bossen die een aantal jaren groeien totdat ze geschikt zijn om grondstoffen te leveren voor bijvoorbeeld de papierindustrie. Duurzaam beheerde productiebossen zijn belangrijk voor de noodzakelijke toename van het bosoppervlak. Zij zijn van essentieel belang voor een groene economie. De duurzaam beheerde productiebossen helpen de mondiale ontbossing en verslechtering van de bosstand tegen te gaan. Productiebossen kunnen milieuvriendelijke bronnen zijn voor hernieuwbare energie en industriële grondstoffen.

Feiten over productiebossen op een rij:

Hout

De mythe: Papier is niet duurzaam.
Het feit: Papier gemaakt van hout uit verantwoord beheerd bos = duurzaam.
Papier en karton zijn voor een groot deel gemaakt van een natuurlijke, hernieuwbare en recyclebare bron: hout. Om een hernieuwbare bron te kunnen blijven moet bos duurzaam worden beheerd. De papierindustrie zet zich hiervoor in doordat ze werken met verschillende certificeringschema’s. Die certificeringschema’s geven de garantie dat het voor de papierproductie gebruikte hout een verantwoord beheerde bron heeft. De twee bekendste certificeringen zijn Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).

De mythe: Papierproductie kost veel energie en veroorzaakt een grote CO2-uitstoot.
Het feit: Papiermaken = hernieuwbare energie + lage CO2-Footprint.
De papierindustrie is koploper op het gebied van verduurzaming. Energiegebruik betekent niet automatisch een grote uitstoot van CO2. Een unieke eigenschap van hout helpt daarbij. Bos neem CO2 op. Daarnaast zijn hout en papier bronnen voor bio-energie. De papierindustrie is verantwoordelijk voor de productie van 27% van alle bio-energie in Europa.

Groene feiten op een rij:

Mocht u de folder willen ontvangen over Print en paier, de mythen en feiten, mail dan naar mike@vsgm.test voor een exemplaar. Of ga naar: www.papierenkarton.nl voor meer informatie over print en papier.

Raadpleeg De Mediagraaf
Hi, ik ben de Mediagraaf 👋

Hulp nodig met je grafische output in print, productie en online?

Bel De Mediagraaf0348 56 30 55 Wij zijn vandaag een dagje vrij! Waarschijnlijk neemt er niemand op. Op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur is er zeker iemand aanwezig. Het is weekend, wij pakken onze rust! Maandag zijn we er weer.
Mail De Mediagraaf
Psst, volg je mij al?

Volg mij op Instagram voor tips en ideeën over jouw grafische output.